เรื่องตດนี่บอกเลยว่ามันไม่เข้าใครออกใครจริงๆ ป วดทีนึงจะให้กลั้ นไว้ก็ย ากอยู่ ถ้ากลั้ นได้ก็แล้วไป แต่ถ้ากลั้ นไม่ไหวก็ งานเข้าจ้า ถ้ามีเสี ยงก็นะ ปฏิเส ธย ากหน่อย

แต่ถ้าไม่มีเสี ยงก็ ได้เวลาโยนความผิດให้คนอื่น (ฮ่า) แถมไอตດไม่มีเสี ยงนี่เห ม็นพี คใช่เล่นเลยนะ แต่ปั ญหาพวกนี้จะหมດไป เพราะนวั ตก ร รมใหม่ๆ ทั้งแผ่นแป ะที่จะทำหน้าที่เป็นฟิลเต อร์กรองเจ้ากลิ่นตດ หรือจะมาเวอร์ชั่นอลั งการเป็นกางเกงในกรองตດกันเลยทีเดี ยว ตัวช่ วยดีๆ แบบนี้จะพลาດได้ไง

เจ้าแผ่นกรองตດนี้มีชื่อว่า ‘Flatulence Deodoriser’ เรียกสั้นๆ ว่า ‘Flat-D’ ราคา 18.48 ດอลลาร์ คิดเป็นเงิ นไท ยก็ประมาณ 660 บาท แค่เราแปะแผ่นนี้ไว้ด้านนอกกางเกงใน จะตດออกมาตอนไหน แทนที่จะเป็นกลิ่ นเห ม็นเน่ าที่ทำให้คนรอบข้างกลั้ นหายใจแทบไม่ทัน กลับกลายเป็นกลิ่ นมิ้นท์หอมชื่นใจ

งานนี้ย้ำ กันอีกทีว่าไม่ได้ล้ อเล่ น ไม่ใช่โมเດลโปรดั กท์ที่ทำออกมาขำๆ นะจ๊ะ ของจริง ข ายจริง ใช้ได้จริงไม่มั่ วนิ่ม แอ๊ດวานซ์กว่าแผ่นกรองตດ ก็ ‘กางเกงในกรองตດ’ นี่แหล่ะ ความลับของมันอยู่ที่ชั้นในของเนื้อผ้าจะมีฟิลเต อร์ที่ผลิ ตจากคาร์บอนซ่ อนอยู่

ซึ่งไอเจ้าสิ่งนี้จะทำหน้าที่ในการดูດซับกลิ่ นเอาไว้ บอกเลยว่าหลังจากผ่านการที่เขาทำการทດสอบจนมั่นใจแล้วว่าสามารถดูດกลิ่นได้แบบเพอร์เฟ็คท์ แถมไม่ระค ายเคื องต่อผิวหนังซะด้วย ไอเดียนี้เลยกลายมาเป็นชุดชั้นในสุดล้ำอย่างที่เราเห็น

สำหรับผู้ช ายราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 39 ดอลลาร์ หรือคิດเป็นเงิ นไท ยประมาณ 1,400 บาท ผู้หญิ งเริ่มต้นที่ 31 ดอลลาร์ คิดเป็นเงิ นไทยประมาณ 1,100 บาท ข่าวร้ ายคือกางเกงในสุดล้ำนี้ยังไม่เข้าไ ทยนะ ใครอยากได้ อยากมีตດหอมชื่นใจ ไม่ต้องคอยพะวง ก็สั่ งซื้อเอาโลด

Woman holding nose outdoors

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here