admin

บิณฑ์ เบิกเงิน 1 ล้านช่วยน้ำท่วมอุบลฯ ชวนคนไทย อยากสมทบคน 20 บาทก็ได้

จากกรณีเหตุการณ์แม่น้ำมูลล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนประกอบกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้อุบลฯยังอยู่ในช่วงภาวะวิกฤตอยู่ในขณะนี้ กรมป้องกันภัยได้ออกมาเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมหลังเกิดพายุพุ่ง 30 ราย ขณะที่กรมทรัพยากรน้ำประกาศ ระดับน้ำจ.อุบลฯเริ่มลด เร่งระบายมวลน้ำค้างทุ่งลงโขง ข้อมูล ณ 14 ก.ย. 62 มาตรการเร่งระบายน้ำ ๑.หน่วงน้ำตอนบนลำน้ำชี เพื่อชะลอน้ำเหนือไม่ให้ไหลลงแม่น้ำมูล โดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนตอนบนของลำน้ำชี ตั้งแต่เขื่อนวงยางขึ้นไปและเขื่อนลำปาว เพื่อชะลอน้ำที่ไหลลงแม่น้ำมูล ๒.ชะลอน้ำจากแม่น้ำมูลโดยการลดการระบายน้ำเขื่อนราศีไศล ควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบด้านท้ายน้ำ พร้อมใช้เครื่องผลักดันน้ำ ๓.ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแล้ว 160 เครื่อง ๔.เสริมคันกั้นน้ำให้แข็งแรง กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ทั้งนี้พื้นที่น้ำท่วมขังปัจจุบัน 7...